DIAGNOSI DE L’ESTUDI DE MOBILITAT

El es punt de partida és l’Estudi de Mobilitat de Valldoreix, un document elaborat per la Diputació de Barcelona i que diagnostica la situació actual de la mobilitat en el marc d’una mobilitat sostenible a Valldoreix (anomalies, desequilibris, mancances, etc.). L’estudi també proposa models encaminats a assolir una mobilitat segura, sostenible i accessible per a les persones.

La mobilitat a Valldoreix en dades:

  • Hi ha un total de 55.000 desplaçaments diaris.
  • El 30% dels desplaçaments interns són a peu, un 59% en vehicle privat, un 11% en transport públic.
  • El 68% de l’espai viari és calçada i un 32% de vorera.
  • Hi ha 700 metres de carril bicicleta i hi ha uns 50 desplaçaments diaris.
  • Hi ha més de 100 quilòmetres de carrers.